KulturkampfNovověk
Německy kulturní boj – historie, označení politického boje 70. let 19. století v Německu vedeného Bismarckovou vládou (podporovanou liberály ) proti katolické církvi a straně Zentrum. Označení nevystihuje podstatu sporů (bylo zavedeno jako "kulturní boj německého národa proti romanismu" levicovým liberálem R. Virchowem v roce 1873). Konflikt zahájil O. von Bismarck, který byl protivníkem katolického klerikalismu z vnitropolitických i zahraničních politických důvodů. V katolické straně Zentrum se soustřeďovaly síly, které byly v opozici proti sjednocení Německa pod vedením protestantského Pruska. Strana Zentrum spolupracovala s národnostními menšinami Poláků (v Poznaňsku), Dánů (ve Šlešvicku) a Alsasanů. V zahraniční politice se Bismarck cítil ohrožen případným spojením klerikálních sil s katolickými mocnostmi v Evropě jako byli Francie, Rakousko. K potírání katolicismu používala Bismarckem vedená pruská vláda a částečně i celoněmecké říšské úřady všechny prostředky policejního státu. Kulturkampf byl zahájen v červnu roku 1871. O. von Bismarck pak prosadil v letech 1873–1875 řadu antiklerikálních zákonů, z nichž mnohé měly pokrokový liberální charakter (státní dohled nad církvemi a školami, zavedení civilních sňatků). Útok proti katolicismu však ztroskotal, strana Zentrum si naopak zajistila trvalé pozice v lidových masách katolického vyznání. Posílení strany Zentrum vedlo k postupnému oslabení Kulturkampfu. Bismarcka k tomu vedla také snaha posílit své pozice v boji proti socialistickému dělnickému hnutí. Normalizace vztahů s církví byla uskutečněna v roce 1887 (po nástupu papeže Lva XIII.), část protiklerikálních zákonů byla zrušena. Viz také květnové zákony.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: květnové zákony, Otto von Bismarck.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: