KrkonošeGeologie
Karkonosze (polsky) – geomorfologický celek v České republice a v Polsku v Krkonošské oblasti; nejvyšší hora je Sněžka, 1602 m nad mořem. Členitá kerná hornatina ze silně zvrásněných a regionálně přeměněných starohorních a prvohorních hornin krkonošského krystalinika, do nichž pronikly žulové masívy. Plochou vrcholovou oblast se zbytky zarovnaného povrchu omezuje na severovýchodě strmý zlomový svah. Jihozápadní svahy rozčleňují hluboká údolí, místy přemodelovaná čtvrtohorními údolními nebo karovými ledovci. Svahy zalesněné, horní hranice lesa 1200–1300 m n.m. Člení se na podcelky Krkonošské hřbety, Krkonošské rozsochy a Vrchlabskou vrchovinu. Turistický ruch, výtahy a lanovky. Viz také Krkonošský národní park.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Černá hora, Dvorský les, Kotel, Kotelní jámy, Krakonoš, Krkonošská oblast, Krkonošské hřbety, Krkonošské rozsochy, Labská přehradní nádrž, Liščí hora, Luční hora, Malý Šišák, Novosvětský průsmyk, Obří důl, Slezské sedlo, Studniční hora, Wielki Staw, Zdenko Feyfar, Zlaté návrší.