křížové výpravy proti husitůmVálečná tažení ve znamení kříže se zvláštními výhodami a plnomocnými odpustky pro účastníky. Cílem bylo násilné vyhlazení „husitského kacířství“, podnětem byla bula papeže Martina V. z března 1420. V čele dvou výprav stál Zikmund Lucemburský, dalším třem veleli říští kurfiřti. Křížovou výpravu proti kališnickým Čechám vyhlásil papež Pavel II. roku 1420. První byla vyhlášena v březnu ve Vratislavi, poražena v bitvě na Vítkově (14. 7.). Druhá byla vyhlášena v květnu roku 1421, v říjnu ústup kurfiřtů od Žatce, v lednu 1422 porážka Zikmunda Lucemburského od Žižky u Kutné Hory, u Haber a Německého Brodu (10.1.1422). Třetí byla vyhlášena v lednu roku 1426, míšeňské vojsko Fridricha I. Bojovného poraženo u Ústí nad Labem (16. 6.). Čtvrtá byla vyhlášena v lednu 1427 Fridrichem I. Braniborským, poražena u Tachova (11. 8.). Pátá byla vyhlášena v březnu roku 1431 kardinálem Cesarinim, vůdcem Fridrichem I. Braniborským, poražena v bitvě u Domažlic (14. 8.) Poslední tažení bylo vyhlášeno v březnu roku 1467, které zahájil v roce 1468 Matyáš Korvín, boje trvaly do smrti Jiřího z Poděbrad (rok 1471).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jednota zelenohorská, Praha, Wroclaw.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: