krizeEkonomie
Ekonomie, fáze ekonomického cyklu, v tržním hospodářství je charakteristická zejména výrazným ekonomickým poklesem a rostoucí nezaměstnaností. Ke krizi dochází tehdy, když nesoulad mezi rostoucí výrobou a relativně omezenou poptávkou nabývá určité velikosti. Krize se projevuje především v odbytu zboží. Zásoby zboží ve skladech rostou, zostřuje se konkurence, začíná rychlý pokles cen. Podnikatelé jsou nuceni omezit nebo i zastavit výrobu, protože přestává přinášet zisk. Realizační potíže a pokles výroby vedou k tomu, že se objevuje akutní nedostatek hotových peněz a vzniká napětí v úvěrové soustavě. Zvýšená poptávka po kapitálu má za následek rychlý růst úrokové míry. Krize tedy postihuje všechny sféry tržního hospodářství – výrobní, obchodní, úvěrovou soustavu i peněžní oběh.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 4. 2008
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: