křivostKřivost rovinné křivky v jejím bodě, pojem diferenciální geometrie, převrácená hodnota tzv. poloměru křivosti, tj. poloměru kružnice procházející daným bodem, v němž má s křivkou společnou tečnu a ze všech takových kružnic se ke křivce "nejvíce přimyká" (tzv. oskulační kružnice), střed této kružnice je tzv. střed křivosti křivky v daném bodě. Například křivost přímky v každém bodě je nula, křivost kružnice o poloměru r je v každém bodě 1/r, křivost křivky v inflexním bodě je nula. Pojem křivost lze zobecnit na prostorové křivky a plochy, například v geofyzice mají velký význam křivosti hladinových ploch tíhového potenciálu, protože jejich anomálie ukazují na rozdílné rozložení hustot v zemské kůře a plášti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: poloměr.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: