křivkový integrálMatematická analýza
Jednorozměrný integrál v rovině nebo prostoru. Jeho integračním oborem je křivka, která je zpravidla dána v parametrickém tvaru. Křivkový integrál za určitých podmínek závisí jen na poloze počátečního a koncového bodu křivky, podél níž se integruje, a nikoli na průběhu této křivky mezi krajními body. Tato vlastnost se nazývá nezávislost křivkového integrálu na integrační cestě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: