křivka výkonuPsychologie
Psychologie, křivka performance – grafické znázornění měřitelných změn v psychickém výkonu určité oblasti (nejčastěji učení, zapamatováni), závislých na individuálních dispozicích jedince, druhu vykonávané činnosti a časových parametrech výkonu. Nejčastěji uváděná křivka učení vyjadřuje závislost osvojené látky na čase nutném k dokončení procesu učení (na horizontální ose jsou jednotky času nebo počet opakování, na vertikální pokroky ve výkonu; výkon je měřen počtem omylů, časem úspěšného zvládnutí úkolu ap.). Křivka zapamatování zobrazuje závislost úbytku osvojených znalostí a dovedností na čase uplynulém od skončení osvojovacího (učebního) procesu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: