kritická rychlostFyzika a technika, rychlost pro vznik nebo průběh určitého kritického jevu. Například v aeromechanice rychlost plynů a par rovnající se místní rychlosti zvuku, v hydromechanice rychlost tekutiny při kritickém proudění, tj. rychlost při kritickém Reynoldsově čísle (určuje rozmezí laminárního a turbulentního proudění). Při proudění volnou hladinou rychlost, pří které daná kapalina prochází s nejmenší celkovou energií (Froudovo číslo je 1). V teorii supratekutosti mezní rychlost pohybu supratekuté kapaliny kapilárou, při jejímž překročení kapalina přestává být v supratekutém stavu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: