kritérium pravdyProstředek ověření pravdivosti nebo nesprávnosti tvrzení, hypotézy nebo teorie. Kritérium pravdy je společenská historická praxe v celém svém vývoji. Praxe ověřuje pravdivost poznatku vždy jen s takovým stupněm jistoty, který je zapotřebí k úspěšnému využití poznatku, ale dialektická povaha tohoto kritéria jako vývojového procesu zabraňuje, aby se poznatek přeměnil v dogma. Z praxe jsou odvozena i taková kritéria pravky, jako je například soulad poznatku se zákony formální logiky, s experimentem, s přírodními zákony.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: