kriminální typNepřesný a neadekvátní pojem, užívaný někdy k označení osob se silným sklonem k antisociálnímu a asociálnímu chování. Jako jediný psychologicky významný faktor je uváděna skutečnost, že recidivisté vykazují jako skupina vyšší výskyt psychiatrických abnormalit než osoby netrestané. Typickým znakem je absence intenzívního pocitu viny po spáchaném činu a kompulzívně neurotický sklon k agresívním činům.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: