kriminalistika[Kriminalistyka, latina], věda, která objasňuje zákonitosti vzniku, shromažďování a využívání různých stop a soudních důkazů a podle potřeb trestního práva vypracovává metody, postupy, prostředky a též operace k úspěšnému odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti. Kriminalistika využívá poznatky různých věd a přepracovává je pro své potřeby. Kriminalistická technika se zabývá zejména identifikací osob a věcí, patří sem daktyloskopie (zkoumání otisků prstů), trasologie (nauka o stopách), soudní balistika (identifikace zbraní a střeliva). Kriminalistická taktika pojednává o postupech a operacích zaměřených na efektivní provedení procesních úkonů. Patří sem učení o vyšetřovacích verzích, o plánování vyšetřování, ohledání místa činu, o vyšetřovacím experimentu; dále je to rekognice, rekonstrukce, pátrání po pachatelích, výslech osob aj. Metodika vyšetřování jednotlivých trestných činů podává výklad praktické činnosti při odhalování, vyšetřování a prevenci, rozdělený podle typů trestné činnosti. Samostatnými disciplínami, úzce souvisejícími s kriminalistikou, jsou soudní lékařství, soudní psychiatrie, soudní psychologie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: luminiscenční analýza.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: