křídlatíZoologie
Pterygota – podtřída hmyzu s původně vyvinutými křídly, část křídlatých vlivem způsobu života druhotně bezkřídlá, například cizopasníci, některé kasty sociálního hmyzu. Ke křídlatým patří většina řádů hmyzu, například brouci, motýli, blanokřídlí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2006
Autor: -red-