křesťanský socialismusIdeově politický reformistický směr, usilující řešit sociální problémy na základě křesťanské etiky. Vystupuje proti individualismu kapitalistické společnosti, ale v zásadě se vyslovuje pro zachování soukromého vlastnictví; křesťanské náboženství považuje za východisko sociální reformy, jež by vyrovnala společenské protiklady a smířila jednotlivé třídy a vrstvy. V tomto duchu se angažuje v boji za dílčí sociální požadavky dělnictva (zvýšení mezd, zkrácení pracovní doby, zákaz dětské práce), přičemž se snaží ideologicky ovlivňovat masy pracujících. Křesťanský socialismus se vyhranil před polovinou19. století jak v rámci protestantismu, tak katolicismu. Jeho základy byly položeny v 30.–40. letech 19. století ve Velké Británii (F. D. Maurice, Ch. Kingsley), Francii (F. Lamennais) a Německu (V. E. Ketteler, F. X. Baader, J. H. Wichern). Postupně se rozšířil do dalších evropských zemí i do USA a nabyl různých specifických forem. Výrazná aktivizace křesťanského socialismu v katolických zemích nastala pak koncem 19. století po vydání encykliky papeže Lva XIII. Rerum novarum (1891); jeho nositelkami se staly nově zakládané křesťanské sociální strany, mezi nimi i rakouská Křesťanská sociální strana (K. Luegera) a Česká strana křesťansko-sociální. V současné době se ideje křesťanského socialismu uplatňují v rámci snah katolické církve o přizpůsobení křesťanské náboženství soudobým historickým podmínkám. Projevuje se to mj. v modernizovaném sociálním programu církve (encyklika papeže Pavla VI. Populorum progressis, 1967), uznávajícím naléhavost řady sociálních reforem a obrážejícím úsilí církve vytvořit katolickou alternativu komunistického programu přeměny světa. Ideje křesťanského socialismu jsou zároveň vlastní miliónům věřících, účastnících se stále aktivněji v protiválečném a demokratickém hnutí i v různých hnutích sociálních a vyjadřujících v náboženských formách svou touhu po míru a sociální spravedlnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: