Křemžský potokToky
Tok v České republice, levostranný přítok Vltavy u Dívčího Kamene, je dlouhý 29,8 km, povodí má 126,65 km2, průměrný průtok v ústí je 0,94 m3.s-1, specifický odtok dosahuje 7,43 l.s-1.km-2.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: