KremlNejstarší část Moskvy, hlavní společenskopolitický a historicko-umělecký komplex ruského hlavního města. Nejstarší zdejší archeologické nálezy pocházejí z 2. tisíciletí př.n.l. Koncem 11. století zde bylo slovanské hradiště, za Jurije Dolgorukého roku 1156 opevněno valem. V roce 1237 bylo zničeno mongolsko-tatarským nájezdem. Další rozvoj těsně souvisí s růstem významu Moskvy jako sídelního města Moskevského velikého knížectví a poté ruského centralizovaného státu. Koncem 13. století byly postaveny první kamenné chrámy, od roku 1330 budovány dřevěné (dubové) hradby a věže, roku 1367 na příkaz Dimitrije Ivanoviče Donského vybudováno kamenné (bělokamenné) opevnění, v letech 1485-1495 opevnění z cihel. Ve 2. polovině 15. století byl Kreml přebudován v mohutné sídlo. V letech 1475-1479 byl vybudován Uspenský chrám (pohřebiště metropolitů a patriarchů a místo korunovací), v období 1484-1489 Blagověščenský chrám (pohřebiště ruských knížat a carů do Ivana V. Alexejeviče), v letech 1505-1508 Archangelský chrám a zvonice Ivan Veliký (roku 1606 zvýšena). Úpravy i přestavby pokračovaly i v dalších stoletích (například v letech 1776-1787 byla vybudována budova Senátu, v letech 1839-1849 Velký kremelský palác a v letech 1844-1851 Zbrojnice). Po bolševické revoluci byl Kreml od 12.3.1918 sídlem vlády a až do roku 1991 byl centrm státní moci. V roce 1990 byl Kreml a Rudé náměstí zapsán na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Matvej Fjodorovič Kazakov, Moskva, ruské výtvarné umění, Simon Fjodorovič Ušakov, Theofanés Řek, Vasilij Ivanovič Baženov, Velké divadlo Ruska.

Reklama: