kreisavský kroužekKreisauer Kreis skupina patriotických odpůrců nacismu v Německu, vytvořená Helmuthem von Moltkem za 2. světové války. Název podle Moltkeho statku v Kreisau (Kryžowa) u Śvidnice, kde se konaly jejich schůzky. Členové kroužku byli různého sociálního původu i politických názorů, převažovali přívrženci konzervativního křesťanského socialistického směru. Kroužek byl součástí hnutí 20. července 1944. Vedle představitelů konzervativní protihitlerovské opozice kolem C. Goerdelera měl kreisavský kroužek i progresívní skupinu členů (sociálně demkratickou J. Leber, A. Reichwein, buržoazně demokratickou H. Moltke, York von Wartenburg, Trott zu Solz), která odmítala reakční politickou koncepci Goerdelerovu a vystupovala za okamžité ukončení války, demokratizaci státu a ustavení dobrých vztahů k SSSR a usilovala o širší koalici antifašistických sil v Německu. Někteří členové této skupiny navázali v létě roku 1944 kontakty s vedením protifašistického odboje KPD (Komunistická strana Německa). Po neúspěšném atentátu na Hitlera 20.7.1944 byla většina členů kroužku zatčena a odsouzena k smrti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adam Trott zu Solz, Julius Leber.

Reklama: