křehkolomové zkouškyZkoušky umožňující kvantitativní hodnocení odolnosti materiálu, strojních dílů i celých konstrukcí proti náhlému porušení křehkým lomem. Používají se metody založené na zjišťování teploty přechodu od houževnatého ke křehkému lomu, popřípadě teplota, při níž se zastaví šíření křehké trhliny (zkouška rázem v ohybu, zkouška padajícím závažím, zkouška svařených desek, zkouška teploty zastavení trhliny). Další metody využívají koncepci lomové mechaniky a určují lomovou houževnatost (KIc) a hodnotu kritického rozevření trhliny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: