křehkolomové vlastnostiVlastnosti materiálu tvořící soubor podmínek, které vedou k jeho kvazikřehkému porušení soudržnosti (stav materiálu, jeho napjatost a úroveň napětí, teplota, typy defektů). Křehkolomové vlastnosti konstrukce jsou soubor podmínek pro vznik křehkého porušení konstrukcí (křehkolomové vlastnosti materiálu, velikost a tvar konstrukce, vruby, akumulovaná energie v systému, teplota, stav vlastních a též následných pnutí). I u plastického materiálu se konstrukce může chovat křehce. Provozní namáhání, zejména únavové, a vliv agresivního prostředí zvyšují postupně teplotu přechodu ke křehkému porušení konstrukce až na teplotu provozní, takže většina reálných lomů po dlouhodobém provozu jsou lomy křehké.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 1. 2007
Autor: -red-

Reklama: