křehká trhlinaTrhlina vzniklá štěpením, je charakterizována jen malou lokální plastickou deformací v bezprostředním okolí čela trhliny a vznikem stupňů štěpení. U technického materiálu dokonale křehká trhlina neexistuje, neboť vždy vzniká omezená plastická místní deformace v mikroobjemech. Může probíhat buď transkrystalově v rovinách s nízkými hodnotami Millerových indexů, nebo mezikrystalově, je-li soudržnost hranic zrn snížena přítomností sekundárních fází, segregátů, nebo vyšší teplotou či mezikrystalovou korozí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: