krátkovlnná anténaAnténa pro kmitočtové pásmo od 3 do 30 MHz. Používají se antény směrové (kosočtvercové, Yagiho) a směrové anténní soustavy (Franklinovy, soufázové horizontální). Rozvoj krátkovlnné antény je spjat s činností amatérů vysílačů na krátkých vlnách. Zpravidla se používá půlvlnný dipól umístěný horizontálně nad zemí. Podle způsobu napájení vznikly odvozené typy antén, například anténa Fuchsova, Zeppelinova.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-