krátkoperiodická proměnnáAstrofyzika
Pulsující proměnná hvězda s periodou kratší než jeden den. Krátkoperiodické proměnné jsou například hvězdy typu RR Lyrae, δ -Scuti a β -Cephei.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 10. 2005
Autor: -red-