krasověníFyzikální i chemický proces rozpouštění vytvářející povrchové i podzemní krasové jevy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: