krásné částiceFyzika
Fyzika elementárních částic, hadrony, v jejichž kvarkové struktuře se nachází kvark s kvantovým číslem (vůní) b (anglicky beauty), například mezony B° a baryon Λb°.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: