krápníkGeologie / Slova, zkratky a rčení
Střechýlovitý, záclonovitý a jiný výrůstek na stěnách, stropu a dně dutin či jeskyní (hlavně krasových) vznikající srážením nerostných látek (nejčastěji vápence) z prosakujících a odkapávajících roztoků. Krápníky jsou syngenetické (vznikají současně s dutinou) nebo epigenetické (vznikají po vytvoření dutiny), monominerální (nejběžněji z jednoho nerostu), polyminerální (vzácné, z více minerálů). Viz také brčko, stalagmit, stalagnát, stalaktit.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 4. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: krasové jevy, Krym, stalagmit, stalagnát, stalaktit.