královský rychtářPůvodně (od 13. století) představitel zeměpanské moci v královských městech, předseda městského soudu. Od 2. poloviny 14. století jeho výhradní postavení upadalo a královský rychtář se stával zámslým na městské radě jako její úředník. Po roce 1547 byla instituce někdejšího královského rychtáře v královských městech obnovena v podobě královských hejtmanů, se stejným označením trvala pouze v pražských městech, kde měl v letech 1547 – 1783 královský rychtář povinnost chránit hospodářské a politické zájmy panovníka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: královský hejtman.