Královské knihyNáboženství
Soubor dvou biblických starozákonních knih zachycujících dějiny Izraele v období vlády 40 králů izraelských a judských v rozmezí více než 400 let po smrti krále Davida. Obšírně zachycují zejména období vlády po sledního krále jednotné říše Šalomouna a dále historii obou částí původně jednotné říše až po dobytí severního Izraele Asyřany 721 př.n.l. Obsah Královských knih, jejichž historickou hodnotu snižuje nepřesná chronologie, lze rozdělit zhruba do tří částí: a) děje a legendy jednotné říše za vlády krále Šalomouna v letech 971 – 931 př.n.l.; b) děje a legendy rozdělených království severního Izraele a Judska až do zániku Izraele v roce 721 př.n.l.; c) děje a legendy judského království až do jeho podmanění Babylóňany 587 př.n.l.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: