královská reprezentace a komoraNejvyšší zemský správní orgán v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1749–1763. Původní instituce (české místodržitelství, moravský tribunál a slezský vrchní úřad) jako stavovské orgány byly zbaveny kompetence a nahrazeny byrokratickým centralistickým úřadem s politickou a finanční agendou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: