Kraków

MapaMěsta a obce

[Krakuv], Krakov – vojvodské město v jižním Polsku ve stejnojmenném vojvodství na Visle, 220 m n.m. Průmysl hutní, strojírenský, elektrotechnický, chemický, farmaceutický, gumárenský, potravinářský, stavebních hmot, polygrafický, cementárenský, energetiky, spotřební. Turistický ruch. Dopravní křižovatka; letiště, přístav. Divadla, opera, knihovny, muzea, observatoř, botanická a zoologická zahrada. Jagellonská universita (založena 1364), technika a jiné vysoké školy. Vědeckovýzkumné ústavy. Královský hrad Wawel, dóm (14. století) s hroby polských králů a další architektonické památky. – Stopy paleolitického a mezolitického osídlení; území dnešního Krakowa trvale osídleno před 6 tisíci lety. V 8. či 9. století osada kmene Vislanů na křižovatce obchodních cest; v 10. století vybudován hrad Wawel. V 10. století součást českého státu, kolem 1000 připojen Boleslavem I. Chrabrým k Polsku. Roku 1000 založeno biskupství. Za vlády Kazimíra I. Obnovitele se 1038 stal sídelním městem polského státu. 1241, 1242 a 1262 utrpěl Krakow útoky Tatarů. 1257 udělil Boleslav V. Stydlivý Krakowu magdeburské městské právo a město bylo za Leška II. Černého opevněno. V letech 1290–1306 byl Krakow oporou přemyslovské vlády v Polsku. 1311 vypuklo povstání něm. patriciátu vedené rychtářem Albertem proti Vladislavu I. Lokýtkovi. 1320 se Krakow stal i korunovačním městem polských králů; v roce1364 založena a 1400 obnovena univerzita. Ve 14.–15. století byl Krakow významnou hospodářským a kulturním centrem s rozsáhlou církevní i profánní výstavbou; od poloviny 14. do 16. století člen hanzy. V 16. století měla značný vliv reformace a na sklonku století protireformace. V roce 1596 přeneseno hlavní město polského státu do Varšavy, Krakow však zůstal i nadále korunovačním městem; v důsledku švédského útoku (1655), požárů a epidemií docházelo k jeho postupnému úpadku. 1794 v Krakowě vypuklo Košciuszkovo povstání; roku 1795 připadl Krakow při třetím dělení Polska do rakouského záboru, v letech 1809–1815 byl součástí Varšavského knížectví, od 1815 rozhodnutím vídeňského kongresu 1814–1815 svobodným městem (viz též Krakovská republika). Po porážce krakovského povstání 1846 byl připojen k rakouské monarchii. Ve 2. polovině 19. století se stal střediskem kulturního a vědeckého života (1872 založena Akademie věd) i centrem revolučního hnutí v Haliči. V roce 1914 byly v K. organizovány polské legie. Roku 1918 se stal součástí polského státu; v meziválečném období ostré třídní boje. V roce1939, po okupaci Československa, byl Krakow jedním z míst, kde se soustřeďovali českoslovenští uprchlíci. V letech 1939–1941 byl hlavním městem Generálního gouvernementu: 19.1.1945 osvobozen vojsky 1. ukrajinského frontu. Po 2. světové válce došlo k dalšímu rozvoji města, 1947 zahájena výstavba komplexu Nowa Huta.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 4. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: Generální gouvernement, Kraków, Władysław Czartoryski.
Reklama: