krakovské povstáníProtirakouské povstání Poláků (1846). Na Vídeňském kongresu byl Krakov ustanoven svobodným městem a byl tudíž formálně samostatný. Po porážce polského listopadového povstání (1830–1831) se proto stal centrem polských národních aktivit. 22.2.1846 zde došlo k převratu připravenému radikály. Byla vytvořena vláda v čele s Edwardem Dembovskim, která zavedla některá revoluční opatření – vyhlásila všeobecnou občanskou rovnost, osvobodila rolníky od feudálních povinností, zřídila tzv. národní dílny apod. Krakovští vůdci předpokládali, že povstání vyvolá podobné události v oblastech zabraných po trojím dělení Polska Ruskem, Rakouskem a Pruskem. Akce však zůstala zcela izolována, Krakov posléze obsadila rakouská armáda a připojila ho k habsburské monarchii.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 6. 2008
Autor: mim