krajníkZoologie
Calosoma – rod brouků z čeledi střevlíkovitých. Jsou užiteční; larvy i dospělí brouci se živí housenkami škůdců. Je známo asi 70 druhů. V České republice žijí 4 druhy; všechny jsou chráněné. Nejčastější krajník hnědý, Calosoma inquisitor, žije v hájích a lužních lesích.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 7. 2006
Autor: -red-Reklama: