krajní nouzeStav přímo hrozícího nebezpečí zájmům chráněným trestním zákonem nebo jiným hodnotám. Odvrací-li někdo toto nebezpečí, pak při splnění dalších zákonných podmínek čin jinak trestný není trestným činem. Jednající neodpovídá za škodu způsobenou jednáním v krajní nouzi.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: nebezpečí.