krajní body intervaluMatematika
Body a, b jednorozměrného intervalu definovaného nerovností axb (kde a < b) nebo obdobnou nerovností, kde některé znaménko neostré nerovnosti (nebo obě) je nahrazeno znaménkem ostré nerovnosti. Krajní body intervalu mohou, ale nemusí patřit do intervalu. Bod a se nazývá počáteční, b koncový bod intervalu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2006
Autor: -red-