krajinná ekologieBotanika
Ekologie, geoekologie – nauka o vzájemných vazbách mezi populacemi rostlin, mikroorganismů, živočichů a lidí a jejich atmosférickým, vodním a půdním prostředím. Tvoří podstatnou část nauky o životním prostředí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: