Kraft durch FreudeKdF – organizace založená v listopadu 1933 v Německu jako součást nacistické Německé pracovní fronty (DAF) v rámci systému totální fašizace společnosti hitlerovským režimem. Cílem organizace bylo ovlivňovat smýšlení lidí v duchu fašistické ideologie i po dobu jejich volného času. KdF se zabývala organizováním činnosti v mimopracovní době, pořádala zábavné, kulturní a sportovní podniky, závodní slavnosti, pobyty o dovolené ap.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 10. 2006
Autor: -red-