kráčivé rypadloVelké rypadlo pro rozlehlé zemní práce, které má místo podvozku kruhovou základnu velkého průměru spočívající na terénu. Pro přesun má dvě ližiny („nohy“), které se pohybují dopředu pomocí mechanismu (ovládaného například hydraulicky) a po dosednutí na terén se na ně přenese tíha rypadla. Tak rypadlo posunuje svou základnu vpřed (kráčí).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: