krácení zlomkůMatematika
Dělení čitatele i jmenovatele zlomku týmž nenulovým číslem (výrazem), hodnota zlomku se tím nemění. Příklad krácení zlomků: 600/900 = 2/3, bylo kráceno číslem 300.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: