kožně galvanická reakce(KGR), psychogalvanická reakce (PGR) – psychofyziologický jev spočívající ve změnách elektrické vodivosti (odporu) kůže, které jsou vyvolávány vnějšími i vnitřními podněty působícími na organismus jedince. K měření se používá slabý stejnosměrný proud, registrace příslušných křivek se provádí graficky. I když podstata jevu není dosud plně objasněna, určuje jeho průběh regulace činnosti potních žláz sympatickým nervstvem. V intenzitě KGR se odráží stupeň podráždění sympatiku. K charakteristickým odchylkám od bazální úrovně vodivosti kůže dochází při orientační reakci, při náhlém zvýšení aktivační úrovně, při emočních reakcích ap. Poněvadž KGR je citlivým intra i interindividuálním ukazatelem změn psychofyziologického stavu, patří k nejužívanějším indikátorům psychické zátěže v různých aplikacích (detektor lži, analýza předstartovních stavů sportovců, zjišťování účinků extrémních teplotních režimů a podobně).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 11. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: kožní odpor.

Reklama: