kozaVojenství
A) Dřevcová zbraň se širokým nožovitým přímým jednosečným hrotem. Byla typickou zbraní pěchoty ve 14.–17. století. V 16. a 17. století sloužila (bohatě zdobená) jako zbraň tělesných stráží. b) Provizorní zbraň selských houfců v 15.–18. století, vytvořená z kosy upevněné kolmo na dlouhé ratiště.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2000
Autor: -red-