kovarMetalurgie
Slitina obsahující 54 % Fe, 29% Ni a 17 % Co. Má malou hodnotu součinitele délkové roztažnosti (4,4 – 5,2 . 10–6 K-1) v rozmezí teplot 20 – 300 °C. Používá se pro zátavy do skla.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-