kovalentní krystalKrystal, jehož meziatomové síly jsou zprostředkovány kovalentní vazbou. Kovalentní krystal charakterizuje tvrdost, slabá štípatelnost, vysoká teplota tání, slabá elektronová i iontová vodivost. Síly v kovalentních vazbách jsou krátkodosahové, dvouatomové a směrové. Kovalentní krystal se tvoří mezi atomy podobné elektronegativity, jejichž elektronová struktura není blízká konfiguraci inertního plynu, například C, Ge, Si, Te.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 1. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: valenční krystal.

Reklama: