koule



Matematika / Geometrie

Množina bodů v prostoru, které mají od pevného bodu \(S\), středu koule, vzdálenost menší nebo rovnou \(r > 0\) (kde \(r\) je poloměr koule).

Povrch koule:

\(S=4\pi r^2=\pi d^2\),

objem koule:

\(V=\frac {1}{6}\pi d^3=\frac {4}{3}\pi r^3\).

Viz také úseč, kulová vrstva, kulová výseč.



Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 6. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: kulová vrstva, kulová výseč, Russellovy úhly, úseč.



Reklama: