kotveníStavebnictví
Stavebnictví, konstrukční prvek, který přenáší síly z ocelové konstrukce do betonového základu, například tahové síly do podloží betonové přehrady, zemní tlak z pažení do základové půdy nebo horninový tlak z líce výrubu do horninového masívu. Kotvení sestává z kotevní hlavy, kotvy a kořene.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: kotva.