kotoučová spojkaDisková spojka – hřídelová spojka, tj. strojní součást pro spojení dvou souosých hřídelů. Skládá se ze dvou dílů (kotoučů), z nichž jeden je upevněn na konci hnacího hřídele, druhý na konci hnaného. Kotoučové spojky jsou: a) pevné, kotouče obou dílů jsou pevně staženy šrouby a jsou vystředěny nákružkem, středícím prstencem nebo vložkou, b) výsuvné-třecí, spojka je ovládána mechanicky, hydraulicky nebo pneumaticky. Na kotouče se přitlačuje třecí prvek, kterým se přenáší krouticí moment.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 8. 2006
Autor: -red-