kotlinaVhloubený geomorfologický tvar obklopený na všech stranách vyšším reliéfem, podmíněný tektonicky, litologicky, denudačně. Má ploché, mírně zvlněné dno s malou členitostí, s rázem ploché pahorkatiny až plošiny, bez ohledu na nadmořskou výšku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2006
Autor: -red-