kotelní kámenTvrdý minerální povlak na vnitřních stěnách kotle, tvořící se z tvrdé napájecí vody. Podle typu tvr dosti je kotelní kámen převážně uhličitanový, síranový nebo křemičitanový. Kotelní kámen zhoršuje prostup tepla, tím snižuje hospodárnost a ohrožuje bezpečnost kotle.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 10. 2000
Autor: -red-

Reklama: