kotelTechnika
Technika, otevřená nebo uzavřená nádoba sloužící k ohřívání a k zpracování kapalin. Potřebné teplo se získává spalováním paliva v topeništi kotle nebo se přivádí teplonosnou látkou (párou, horkou vodou), popřípadě se kotle vytápějí elektrickým proudem. Nejběžnější je kotel na výrobu páry pro energetické účely, tj. parní kotel.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 10. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: pařák.