kotaceKótování – záznam kursů (cen) na burze, mohou být úřední, vyhlásí-li je burza nebo burzovní makléř (znamenají se v úředním kursovním listě burzy), anebo soukromé, jestliže je vydávají některé obchodní organizace. Kótují se kursy, za něž se v určitý den obchoduje, tzv. efektivní kursy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 1. 2004
Autor: -red-

Reklama: