Kosovo poljeTektonická kotlina  v Kosovu. Je rozvodím mezi mořem Jaderským, Černým a Egejským. – Vzhledem ke své poloze bylo Kosovo polje v minulosti několikrát válečným bojištěm. Nejvíce proslulo bitvou 15. (28.) 6.1389 (v den sv. Víta – Vidov dan), v níž armáda tureckého sultána Murada I. porazila spojené srbsko-bosenské vojsko v čele se srbským knížetem Lazarem. V bitvě zahynul turecký sultán; kníže Lazar byl zajat a z příkazu nového sultána Bajezida sťat. V důsledku porážky na Kosovo polji se Srbsko stalo vazalem osmanské říše. K bitvě se pojí celý okruh srbských národních pověstí a hrdinských písní. – V říjnu roku 1448 porazili Turci na Kosovo polji uherské vojsko J. Hunyadyho (tzv. druhá bitva na Kosovo polji), v lednu 1690 pak vojsko rakouské.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Metohija.