kosmopolitismusKrásná literatura
Literatura, v dějinách české literatury se jako kosmopolitismus označoval směr představovaný lumírovci který na rozdíl od tzv. školy národní usiloval o evropskou orientaci české literatury, o širší osvojení světového kulturního dědictví i moderních směrů v západoevropském písemnictví. „Světoobčanství“ J. Vrchlického, J. V. Sládka, J. Zeyera a dalších však nebylo beznárodní, ale oba směry, národní škola i „kosmopolité“, vyjadřovaly na různém stupni a různou formou nezbytnost rozvíjet českou literaturu na základě domácích potřeb a tradic i ve styku s kulturou a tradicemi jiných epoch a národů jako součást národně obranného a národního osvobozeneckého zápasu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2006
Autor: -red-