kosmopolitismusBiologie
Biologie, rozšíření organismů po celé Zemi. Kosmopolitní organismy jsou například někteří prvoci, mnohobuněční živočichové i rostliny (hasivka orličí).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 10. 2003
Autor: -red-